Powering Learning Progress

Powering Progress is Shell’s strategie voor het versnellen van de overgang naar netto nul C02-uitstoot. De Shell leerstrategie vertoont diverse parallellen met deze energie-transitie, zoals de focus op de Fixed-versus-Learner mindset.  

Interesse in deelname aan de volgende Leader Lunch?