Kijken naar wat wel kan!

Middin biedt met 3.300 medewerkers ondersteuning, begeleiding, behandeling en zorg aan ongeveer 5.500 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom. "Bij Middin kun je groeien en jouw ambities uit laten komen…Wij bieden je de mogelijkheid de voordelen van werken en leren te combineren…Je kunt bij ons rekenen op vakkundige begeleiding. Niet alleen van je werkbegeleider, maar ook van je collega’s en de adviseur beroepsopleidingen" Binnen deze visie is de behoefte ontstaan om de vervanging van het huidige LMS en leerlingvolgsysteem te koppelen aan een grondige heroriëntatie naar de Middin eisen & wensen in relatie tot de bijpassende marktverkenning. 

Wij helpen Middin met het opstellen van het projectplan en het uitvoeren hiervan voor het selecteren van een nieuwe leermanagement-oplossing ter vervanging van het bestaand LMS en leerlingvolgsysteem.

Interesse in een aanpak op maat voor jouw organisatie?