Learning Process Outsourcing

De Nederlandse Spoorwegen (NS) is actief in de wereld van het openbaar vervoer. Ze bevorderen het gebruik van het openbaar vervoer en houden Nederland in beweging. 
NS wil meer focussen op haar kernactiviteiten. Vanuit die gedachte is ook binnen het NS Leercentrum onderzocht wat wel en wat niet kernactiviteiten zijn. Van de niet-kernactiviteiten wordt bekeken hoe dit anders en efficiënter georganiseerd kan worden. Hierbij is de algemene beleidslijn: ‘van zelf doen naar onder regie uitbesteden’. Aansluitend bij deze ambitie is de aanbesteding opgestart om een Learning Service Provider te selecteren en te contracteren, die het gehele proces van ‘matchen van vraag en aanbod voor de Niet-kernactiviteiten’ overneemt.

Wij adviseren NS, met reviews en verbetervoorstellen, ten aanzien van de gunningsleidraad voor de selectie van de Learning Service Provider.

Interesse in een aanpak op maat voor jouw organisatie?