CAK Curriculum Totaalaanbod

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor o.a. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport regelingen (o.a. WMO en WLZ) uitvoert en zorgt voor de vertaling naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.
De CAK Academie heeft als taak het leren en ontwikkelen voor de gehele organisatie vorm en inhoud te geven. Sinds de komst van de digitale leeromgeving hebben alle medewerkers online toegang tot de CAK Academie. 

Wij helpen het CAK om het huidige interne aanbod verder uit te breiden tot een curriculum totaalaanbod. Een combinatie van in- en extern aanbod, zodat de digitale leeromgeving dé centrale plek wordt voor alle leer- & ontwikkelingsactiviteiten. Van bijvoorbeeld het direct volgen van een e-learning tot het selecteren van een externe training bij een CAK voorkeursopleider. Wij werken intensief samen met het CAK voor selectie van externe Learning Service provider, het contracteren en de implementatie van de voorkeursoplossing. De implementatie omvat de deelprojecten content, techniek en de veranderaanpak met als slogan "Regisseur van je eigen ontwikkeling".

Interesse in een aanpak op maat voor jouw organisatie?