Onderweg naar Leer-landschap!

In 2017 dé toonaangevende overheidsdienstverlener voor ondernemend Nederland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt zich een ambitieuze missie. Om deze missie te realiseren is leren en ontwikkelen op individueel, groeps- en organisatieniveau cruciaal. Het Leer- & ontwikkelbeleid geeft richting en samenhang in het leren en ontwikkelen rond die plekken in de organisatie waar additionele energie nodig is om de ambities te helpen realiseren.

Wij helpen RVO bij het vertalen van de leervisie naar een concreet implementatieplan. Visie, doelgroepen, LMS, leeraanbod en externe partners komen hierin samen. Een aanpak waar de L&O adviseurs zelf verder mee aan de slag kunnen.

Interesse in een aanpak op maat voor jouw organisatie?