Ambitie Aloysius Academie

De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Zij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden ze leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.
De Aloysius Stichting maakt stappen en de ontwikkeling van 'beter dan goed' is zichtbaar. In 2013 is de Aloysius Academie geïmplementeerd; het platform voor opleiding en ontwikkeling voor alle medewerkers van de organisatie. “We zijn er echter nog niet! Er staat een mooi leerportaal met een aansprekend leeraanbod. Maar we hebben een grotere ambitie qua gebruik van de Academie.” aldus de HR Directeur.

Wij helpen Aloysius Stichting met ons Business Academy Canvas om middels een Academie-inspiratieplan de ambitie waar te maken. Centraal in onze aanpak staat het verleiden tot leren via 'de natuurlijke weg'.

Interesse in een aanpak op maat voor jouw organisatie?