Grip op Vakvolwassenheid 

Reclassering Nederland (RN) begeleidt verdachten en daders vanaf het moment van arrestatie tot en met volledige invrijheidsstelling. 
De nieuwe leeraanpak voor alle medewerkers is geland binnen RN. De eerste fase met een nieuw leermanagementsysteem en de invoering van online leren is voltooid. Nu volgt de volgende stap met Leren 2.0, fase 2, waarbij de professionele ontwikkeling van medewerkers vanuit het leerhuis ondersteund wordt door het leermanagementsysteem. Belangrijk hierbij is het grip krijgen op de resultaten, alsook de weg hier naar toe, gebruik makend van de leerinfrastructuur. Dat blijkt niet zo eenvoudig. 

Wij hebben samen met The Courseware Company RN geholpen bij het in kaart brengen van een implementatieconcept om ontwikkeling van de professionele vakvolwassenheid binnen het huidige LMS te kunnen vastleggen en monitoren.

Interesse in een aanpak op maat voor jouw organisatie?